Ondernemer

Ondernemer

Pensioen voor ondernemers

Een goed pensioen voor ondernemers? Dat betekent dat u zelf in actie moet komen. Want als ondernemer heeft u recht op de AOW als basispensioen, maar daar blijft het bij. U bouwt niet automatisch een aanvullend pensioen op. Daarom moet u als ondernemer zelf nadenken over de invulling van een aanvullend pensioen. Buro Zwiers kan u van advies voorzien om een aanvullend pensioen zelfstandigen op te bouwen als ondernemer.

Offerte aanvragen

Advies over opbouwen aanvullend pensioen zelfstandigen

Buro Zwiers voorziet zelfstandig ondernemers van open, integer en eerlijk onafhankelijk advies. Wij helpen u om goede doordachte en weloverwogen keuzes te maken. In dit traject staat dus het advies voorop en niet het afsluiten van een product. Ons doel is dat ondernemers volledig begrijpen wat er geregeld is en welke oplossingen er zijn om een aanvullend pensioen voor zelfstandigen op te bouwen. Hiervoor hanteren wij de volgende werkwijze:

  • Wij brengen alle mogelijke oplossingen in kaart met daarbij behorende plussen en minnen.
  • Wij maken veel visueel maken en leggen alles graag rustig uit.
  • Wij laten u zelf een keuze maken op basis van de gegeven oplossingen, maar kunnen hier uiteraard een ondersteunende rol in spelen.
  • Wij kunnen het adviestraject ook in kleine stappen uitvoeren. Wij geven u van te voren een heldere begroting van de te verwachten kosten voor het pensioenadvies voor ondernemers. Zie voor een indicatie onze tarieven.
Afspraak maken

Pensioen voor ondernemers in kaart brengen

Naast de invulling van een aanvullend pensioen is de inkomens- en vermogenssituatie bij ziekte, overlijden en op pensioendatum voor een ondernemer vaak niet helder. Om u hierbij te helpen brengt Buro Zwiers uw situatie op het gebied van oudedagsvoorziening, overlijden en ziekte in kaart. Ook bekijken we hoe de financiering geregeld moet zijn voor als zo’n situatie zich voor doet.

Voorbeeld opdrachten pensioenadvies zelfstandige en DGA

  • In kaart brengen van huidige inkomens- en vermogenssituatie, probleemgebieden en oplossingsrichtingen.
  • Concrete verbeteringen voorstellen voor vermogen- en inkomensvoorzieningen.
  • Second opinion financiële situatie en gekozen oplossingen.
  • Begeleiden van echtscheiding op het gebied van pensioen.
  • Fiscaal optimaliseren van voorzieningen oudedag, nabestaanden en arbeidsongeschiktheid.
Stel uw vraag