Ondernemingsraad

Ondernemingsraad

Collectieve pensioenregeling en de ondernemingsraad (OR)

De ondernemingsraad (OR) komt op voor de collectieve belangen van het personeel. De collectieve pensioenregeling is één van de belangrijke onderwerpen waar de OR overleg over voert met de werkgever. Wij kunnen de OR hierbij begeleiden.

Pensioenadvies OR aanvragen

Rol OR bij wijzigen pensioenregeling

De positie van de werknemer binnen deze pensioenregeling wordt beschermd door de arbeidsovereenkomst en de Pensioenwet. Hier zijn strakke regels en plichten aan verbonden. Door bijvoorbeeld wetswijzigingen of economische ontwikkelingen kan het voorkomen dat de pensioenregeling niet meer voldoet aan de rechten van de werknemers.

Pensioenadvies ondernemingsraad (OR) voor passende pensioenregeling

Voldoet de pensioenregeling niet? Dan is het van belang om te kijken of de ondernemingsraad en werkgever er samen uit kunnen komen om de pensioenregeling aan te passen. Het is altijd beter om in deze situatie een conflict te voorkomen. Onze visie is dat de pensioenregeling een samenwerking moet zijn tussen werkgever en werknemer.

Om de belangen van de werknemers en werkgever in kaart te brengen kan er in eerste instantie een pensioenscan uitgevoerd worden. Zo wordt duidelijk waar de voor en nadelen voor de werknemer liggen bij een wijziging van de pensioenregeling. Buro Zwiers kan als onafhankelijke pensioenadviseur deze scan uitvoeren om u als ondernemingsraad inzicht te geven in de tekortkomingen van de pensioenregeling.

Stel uw vraag aan onze pensioenadviseurs

Kosten voor pensioenadvies aan de ondernemingsraad

Als ondernemingsraad kunt u bij ons terecht voor open en eerlijk pensioenadvies voor alle werknemers.Buro Zwiers adviseert ondernemingsraden alleen op basis van urendeclaratie of een vaste vooraf besproken vergoeding. Meer weten?  Open de prijslijst voor pensioenadvies aan de ondernemingsraad of vraag een offerte aan.

Prijslijst pensioenadvies ondernemingsraad

Voorbeeld opdrachten pensioenadvies ondernemingsraad (OR)

  • Onafhankelijke controle van de pensioenregeling.
  • Begeleiden ondernemingsraad (OR) bij instemming over invoering of wijziging van het pensioen.
  • Controle of bij wijziging van de pensioenregeling rekening gehouden wordt met de bestaande voorwaarden.
  • Conflict over pensioen met de werkgever oplossen.
  • Pensioenschade bij ontslag bepalen.
  • Collectieve waardeoverdracht: is dit verstandig of niet?

Op zoek naar pensioenadvies voor de ondernemingsraad? Wij helpen u graag. Bel 0172 245 955 of neem contact op via deze website.

Neem contact op