Vervroegd pensioen

Vervroegd pensioen

Vervroegd pensioen: wat is mogelijk?

Het is nog steeds mogelijk om eerder te stoppen met werken. Alleen u moet er zelf voor zorgen dat u er financieel ook klaar voor bent. Wij kunnen u helpen met ons advies over vervroegd pensioen.

Contact opnemen

Aanvullend pensioen voor vervroegd pensioen

Om vervroegd met pensioen te gaan moet u zelf zorgen voor een aanvullend pensioen. Dit aanvullend pensioen bouwt u op tijdens de jaren dat u wel werkt. Het is verstandig om zo vroeg mogelijk te beginnen met het opbouwen van een aanvullend pensioen indien u besluit eerder met pensioen te gaan. Op die manier kan u voldoende rendement behalen om een hogere uitkering op te bouwen. Er zijn verschillende mogelijkheden om vervroegd met pensioen te kunnen, Buro Zwiers neemt graag de mogelijkheden met u door.

Mogelijkheden eerder met pensioen

Het is niet mogelijk om AOW te ontvangen, voordat u de pensioenleeftijd bereikt heeft. Het werkgeverspensioen biedt soms wel mogelijkheden om een uitkering te krijgen voor het bereiken van de pensioenleeftijd. Daarnaast kan u zelf extra pensioen opbouwen door bijvoorbeeld lijfrente, pensioen sparen of pensioen beleggen. Onze specialisten kijken graag met u naar de mogelijkheden in uw situatie. Dit doen we volgens de volgende uitgangspunten:

  • Wij brengen alle mogelijkheden in kaart met daarbij behorende plussen en minnen.
  • Wij maken veel visueel en leggen alles graag rustig uit.
  • Wij laten u zelf een keuze maken op basis van de gegeven oplossingen, maar kunnen hier uiteraard een ondersteunende rol in spelen.
  • Wij kunnen het adviestraject ook in kleine stappen uitvoeren.
  • Wij geven u van te voren een heldere begroting van de te verwachten kosten voor het advies over de mogelijkheden om zelf pensioen op te bouwen.

Advies vervroegd pensioen

Onze onafhankelijke adviseurs verdiepen zich graag in uw situatie om te bepalen of en hoe u eerder met pensioen kan. Wij kunnen u onder andere helpen met:

  • Inzicht in uw huidige financiële- en pensioensituatie
  • Advies hoe u vervroegd met pensioen kan
  • Overzicht van alle mogelijkheden om zelf pensioen op te bouwen

Door in gesprek te gaan met onze onafhankelijke adviseurs krijgt u meer duidelijkheid over uw mogelijkheden om eerder met pensioen te gaan. U weet waar u aan toe bent door een duidelijke prijsindicatie vooraf voor het advies. Wij geven helder en oprecht advies over uw persoonlijke situatie om mogelijke verassingen te voorkomen wanneer u met pensioen gaat.

Maak een afspraak