Advies nieuw pensioenstelsel

Advies nieuw pensioenstelsel

Advies nieuw pensioenstelsel

Sociale partners en kabinet hebben een pensioenakkoord gesloten met nieuwe afspraken over de pensioenregeling. Er komt met de Wet toekomst pensioenen een nieuw pensioenstelsel en dit heeft gevolgen voor iedere pensioenregeling. Wilt u advies over het nieuwe pensioenstelsel? Buro Zwiers staat voor u klaar.

Offerte advies nieuw pensioenstelsel

Waarom is een nieuw pensioenstelsel nodig?

Als gevolg van veranderingen in de samenleving op het gebied van demografie, economie en arbeidsmarkt, sluit het pensioenstelsel niet goed meer aan op de huidige maatschappij. Zo worden mensen gemiddeld steeds ouder en wisselen mensen vaker van werkgever. Het huidige pensioenstelsel sluit hier niet goed bij aan. Om toekomstbestendig te kunnen blijven is aanpassing van het stelsel noodzakelijk. Het doel is een pensioenstelsel dat leidt tot een transparanter, persoonlijker en koopkrachtig pensioen.

Tijdlijn nieuw pensioenstelsel

In juni 2019 sloten sociale partners en het kabinet een pensioenakkoord. Een jaar later werd de uitwerking van het akkoord gepresenteerd. De planning is om in 2023 de benodigde wet- en regelgeving op te stellen en in te voeren. Uiterlijk per 1 januari 2027 moet voor iedere werkgever de pensioenregeling zijn aangepast.

Wat zijn de uitgangspunten van het nieuwe pensioenstelsel?

Uitgangspunten uit het huidige pensioenstelsel die blijven:

  • De ambitie van een op 68 jaar ingaand ouderdomspensioen van 75% van het gemiddelde salaris na 40 jaar opbouw.
  • Solidariteit en collectiviteit blijven belangrijke uitgangspunten.
  • De huidige verplichtstelling blijft behouden

Het streven is dat met de aanpassingen niemand die nu pensioen opbouwt er op achteruit gaat. Het huidige pensioenniveau moet op zijn minst gelijk blijven. Nieuwe uitgangspunten zijn:

  • Voor iedere deelnemer geldt, ongeacht zijn leeftijd, hetzelfde percentage van de pensioengrondslag als jaarlijkse beschikbare premie.
  • De deelnemer weet welke premie er voor hem beschikbaar is, maar het pensioenresultaat dat behaald wordt, is onbekend.
  • Het uiteindelijke resultaat hangt af van de omstandigheden op de financiële markten en de ontwikkeling van de levensverwachting.

Wat betekent het nieuwe pensioenstelsel voor mij?

Buro Zwiers adviseert u graag over de gevolgen van het nieuwe pensioenstelsel in uw specifieke situatie. Zo komt u erachter wat voor u gaat veranderen met de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Ook adviseert Buro Zwiers u graag wat u kan doen om zelf een extra aanvullend pensioen op te bouwen. Of u nu werkgeverondernemer of lid van de ondernemingsraad bent, wij zijn er om u te helpen inzicht te krijgen in uw specifieke situatie.

Offerte advies nieuw pensioenstelsel